Barion Pixel
Follow Us On

Házirend

A CHRISFIT GYM EDZŐTEREM használatára, igénybevételére vonatkozó házirend.

A CHRISFIT GYM edzőterem egy automata fitneszterem, amely lehetővé teszi a vendégei számára a terem szolgáltatásainak szabad és önálló igénybevételét. Tekintettel arra, hogy a CF GYM teljes mértékben automatizált, így a fitneszterem részéről recepciós, személyi edző vagy egyéb személyek vonatkozásában nem igényel, illetve nem biztosított személyi jelenlétet, ezáltal az alábbi Házirend betartása mindenkire vonatkozóan különösen fontos jelentőséggel bír.

A jelen Házirend elektronikus formában elérhető és megtekinthető CHRISFIT GYM hivatalos honlapján (www.cfgym.hu)

1. Házirend célja:

1.1. A Házirend célja, hogy meghatározza a „CHRISFIT GYM” fitneszteremben (a továbbiakban: CF GYM) tartózkodó, illetve a CF GYM szolgáltatásait igénybevevő személyek és egyéb, a CF GYM területén tartózkodó személyek jogait, kötelezettségeit, illetve egymás közötti magatartásukat, valamint rögzítse azokat az alapvető szabályokat, amelyek lehetővé teszik a CF GYM szolgáltatásainak rendeletésszerű, biztonságos működtetését, illetve igénybevételét.

1.2. A Házirend rögzíti továbbá a CF GYM szolgáltatásainak rendeltetésszerű használatára, a CF GYM helyiségei, gépei és egyéb eszközei állagának megóvására, illetve a biztonságos és rendeltetésszerű üzemeltetésére vonatkozó rendelkezéseket is, amelyek a CF GYM magas színvonalú működéséhez szükségesek.

1.3. A szolgáltatások igénybevétele, ILLETVE CF GYM TERÜLETÉRE TÖRTÉNŐ BELÉPÉS a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti.

1.4. A CF GYM üzemeltetését a Gymvision Kft .(székhely: 1112 Budapest, Hosszúréti utca 17. I. em. 3. ajtó; cégjegyzékszám: 01-09-416006; továbbiakban: Üzemeltető) végzi.

1.5. Az Üzemeltető jogosult a jelen Házirendet bármikor egyoldalúan módosítani, amelyet a beléptetéshez használt felületen, illetve a hivatalos weboldalán (www.cfgym.hu) tesz közzé.

2. A Házirend személyi és területi hatálya:

2.1. Jelen Házirend személyi hatálya mindenkire kiterjed, aki a CF GYM területén a CF GYM szolgáltatásainak igénybevétele, vagy egyéb célból tartózkodik.

2.2. A Házirend területi hatálya a CF GYM fitneszterem teljes területre kiterjed.

2.3. A vendégek, illetve a látogatók a CF GYM szolgáltatásának igénybevételére vonatkozó napijegyek, bérletek, illetve bármilyen más belépésre jogosító iratok megvásárlásával, illetve megszerzésével, valamint a CF GYM területére történő belépéssel a jelen Házirendben foglaltakat magukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el, az abban foglaltakat kifejezetten tudomásul veszik és elfogadják, minden további elfogadásra vonatkozó írásbeli nyilatkozattétel nélkül.

2.4. A CF GYM területére belépni csak érvényes (előre megfizetett) napijeggyel, bérlettel vagy egyéb a CF GYM által biztosított engedéllyel lehet!

2.5. A napijegyek, illetve a bérletek vagy egyéb belépésre jogosító engedélyek névre szólnak, azt kizárólag a tulajdonosaik vehetik igénybe, ekként azon személyek, akik a saját telefonjukra letöltött CF GYM felületen személyesen regisztráltak és megvásárolták a CF GYM használatára vonatkozó napijegyet vagy bérletet, vagy az Üzemeltető által belépésre jogosító egyéb engedéllyel rendelkeznek. Jelen pontban foglaltak alól az adott személy családtagjai sem számítanak kivételnek.

2.6. A megvásárolt napijegyek, illetve bérletek kizárólag a vásárló telefonjára telepített applikációban érvényesíthetők, azokat más személyre átruházni, vagy más személy használatába adni TILOS. A kedvezményes bérletek kizárólag az arra jogosító igazolvány előzetes ellenőrzésével vehetők igénybe. A CF GYM jogosult a bemutatott igazolványokat – különösen azok érvényességét – ellenőrizni. A bérletben foglalt szolgáltatások a bérleten (QR kód) mellett feltüntetett lejárati időn, illetve a QR kódban kódolt lejárati dátumon túl nem vehetők igénybe.

3.4. A CF GYM vendégei számára kötelező a másik vendég épségének, egészségének és értékeinek tiszteletben tartása, valamint a kultúrált, másokat nem sértő és veszélyeztető viselkedés.

3.5. A vendégek kötelesek saját testi higiéniájukra fokozottan figyelni, amennyiben ennek nem tesznek eleget, úgy nem vehetik igénybe a CF GYM szolgáltatásait vagy a szolgáltatásból további indokolás nélkül kizárhatóak.

3.6. A CF GYM területén TILOS olyan tevékenységet folytatni, vagy magatartást tanúsítani, amely a CF GYM szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba vagy jó erkölcsbe ütközik, erkölcsi vagy fizikai kárt okoz, bűncselekménynek minősül vagy közerkölcsöt sért. TILOS az Üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi vagy politikai tevékenységet folytatni, reklámot és egyéb marketinganyagot elhelyezni, hang- és képfelvételt készíteni, zenét szolgáltatni, illetve szerencsejátékot szervezni, vagy abban részt venni.

3.7. A CF GYM egész területén TILOS:

 • A dohányzás és az alkohol fogyasztása!
 • Drogok, tudatmódosító szerek, tiltott doppingszerek , narkotikumok fogyasztása, terjesztése vagy ezekkel való visszaélés!
 • Alkoholos vagy drogos befolyásoltság alatt álló személynek a CF GYM területén tartózkodni!
 • Minden erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó, másokat zavaró tevékenységet folytatni!
 • Szemetelni!
 • Bármely veszélyes és/vagy tiltott anyag, illetve tárgy (ideértve, de nem kizárólagosan robbanó anyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek), minden féle alkoholos ital, illetve állat bevitele! Bármilyen tüzet okozó tevékenységet folytatni!
 • Kerékpárral, rollerrel, egyéb közlekedési eszközzel vagy bevásárlókocsival a bejárat elé vagy a CF GYM területére parkolni!

3.8. A CF GYM vendégei az esetleges észrevételeiket, illetve panaszaikat a weboldalon keresztül tehetik meg.

4. Speciális szabályok:

4.1. A CF GYM területére kizárólag az adott sporttevékenységnek megfelelő, arra alkalmas sportfelszerelésben lehet belépni. Váltócipő (zártorrú, tiszta talpú sportcipő) használata kötelező, anélkül a fitneszterem nem használható!

4.2. A CF GYM szolgáltatásait igénybe vevő vendég részére az Üzemeltető a ruhaváltáshoz öltöző kabinokat biztosít.

4.3. Az edzés megkezdése előtt a használni kívánt gépek és eszközök ellenőrzése a vendégeknek a saját érdeke, amennyiben azok működésében hibát tapasztal, azt a CF GYM weboldalán haladéktalanul jelezze!

4.4. A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének megfelelően, az eszközöket a rendszeresített tároló helyére visszahelyezve köteles hátrahagyni. (A kézi és tárcsa súlyokat is vissza pakolni a helyére!)

4.5. Az edzések alkalmával a saját törölköző használata kötelező!

4.6. A CF GYM területén dolgozó teremedzőknek, személyi edzőknek, és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét a megfelelő sportöltözet és a sporteszközök helyes használatára. Felhívjuk a kedves vendégek figyelmét, hogy a hivatkozott edzők nem a CF GYM alkalmazottai!

4.7. A CF GYM szolgáltatásainak igénybevétele során a mobiltelefon használatát a sporttevékenység biztonságos folytatása, valamint a többi vendég zavartalan kikapcsolódása érdekében kérjük mellőzni!

4.8. A sportterekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital!

4.9. A CF GYM szolgáltatásait 16 éven aluli gyermek csak és kizárólag szülői engedéllyel, szakoktató segítségével és/vagy szülői felügyelettel veheti igénybe.

4.10. A CF GYM Üzemeltetője fenntartja a jogot a fitneszterem egész vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására, az általános vendégkör CF GYM felületén történő előzetes értesítése mellett.

5. CF GYM fitneszteremben igénybe vehető szolgáltatások:

5.1. A CF GYM területén az alábbi szolgáltatásokvehetők igénybe:

5.2. A CF GYM szolgáltatásai kizárólag érvényes napijeggyel, bérlettel, vagy egyéb, a CF GYM és egy másik fél által kötött érvényben lévő szerződés, vagy egyéb megállapodás (pl. külön írásos vagy üzemeltetői engedély.) keretében vehetők igénybe a jelen Házirend betartásával.

5.3. A belépésre jogosító elektronikus bérlet érvényességét a CF GYM minden belépéskor a beléptető rendszerrel ellenőrzi. Amennyiben a CF GYM szolgáltatásit igénybevevő a belépéskor ezt bármilyen okból megtagadja, vagy ellenőrzés nélkül, illetve az ellenőrzés megkerülésével kíván belépni, úgy az adott személy a szolgáltatásból további indokolás nélkül azonnal kizárható, a további belépésre jogosító alkalmak törlésre kerülnek, amely visszatérítésére a vendég nem tarthat igényt.

5.4. Az üzemeltető nem felelős azért, ha a felhasználó a beléptetőrendszer QR kód leolvasóját törött vagy hibás mobiltelefon kijelzővel sikertelenül próbálja használni lásd 7.1.

5.5. Amikor a jóga vagy a cross teremben csoportos foglalkozás / edzés óra van, akkor ezen idő alatt az adott termet nem lehet egyénileg használni

6. Regisztráció, személyes adatok kezelése:

6.1. A CF GYM szolgáltatásait igénybe vevő vendég a CF GYM fitneszterem használata előtt az első alkalommal köteles a CF GYM felületén a regisztrálni és az abban foglaltaknak megfelelően kitölteni. A regisztráció a vásárlás alkalmával megy végbe.

6.2. A regisztráció alkalmával minden vendégnek kötelező elfogadni a CF GYM applikációban a jelen Házirendben foglaltakat, illetve az egyéb dokumentumokat, valamint az egyéb szükséges nyilatkozatok kitölteni és azokat az applikációban feltüntetett formában elküldeni.

6.3. A Gymvision Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1112 Budapest, Hosszúréti utca 17. I. em. 3. ajtó; cégjegyzékszám: 01-09-416006; adószám: 32283936-2-43), mint a CF GYM üzemeltető tulajdonosa a CF GYM szolgáltatásait igénybe vevő vendégekről elektronikus adatnyilvántartást vezet.

6.4. A Gymvision Kft. szavatolja, hogy a CF GYM szolgáltatásait igénybe vevő vendégek adatait kizárólag a vendégek beazonosítása és jogosultságának ellenőrzése, valamint az ezekhez szükséges elektronikus (arcképes) adatnyilvántartás vezetése céljából, a vendég hozzájárulása alapján az vonatkozó jogszabályok betartásával kezeli.

6.5. A Gymvision Kft., mint a CF GYM szolgáltatások üzemeltetője a CF GYM szolgáltatásának nyújtása céljából, a szolgáltatásteljesítéséhez, illetve szükség esetén jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges mértékben kezelheti a CF GYM szolgáltatást igénybe vevő személy azonosításához szükséges és elégséges személyes adatokat.

6.6. A CF GYM vendége a CF GYM felületén való regisztrálással, valamint az adatai megadásával kifejezetten hozzájárulását adja személyes adatainak jelen célra történő rögzítéséhez, kezeléséhez.

6.7. A CF GYM vendége a személyes adatai vonatkozásában az adatkezelés megszüntetését, illetve nyilvántartásból történő törlését bármikor kérheti. Ebben az esetben, az adatkezelő köteles a tiltakozásnak eleget tenni azzal, hogy ezen esetben az Üzemeltető jogosult megtagadni a CF GYM által nyújtott szolgáltatások igénybevételét.

6.8. Amennyiben a CF GYM területén az Üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi, vagy fényképfelvétel) az ott tartózkodóvendég a CF GYM fitneszteremben való tartózkodással automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy róla kép- és hangfelvétel készüljön, továbbá ahhoz is, hogy az így készült felvételeket az Üzemeltető nyilvánosságra hozza, azt bármilyen módon, korlátozásmentesen valamennyi felhasználási módra kiterjedően felhasználja bármilyen ellentételezés megfizetése nélkül. A CF GYM szolgáltatásait igénybe vevő a jelen rendelkezést kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, egyúttal arról is tudomással bír, hogy ezzel összefüggésben az Üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

6.9. A CF GYM szolgáltatásait igénybe vevő vendég tudomásul veszi, hogy a CF GYM egész területén a teljes körű biztonság érdekében, valamint a beléptetési és biztonsági szempontú kockázatok ellenőrzése céljából állandóan üzemelő videó rendszer  működik. Üzemeltető a CF GYM vendégeiről biztonsági videós adatnyilvántartást vezet. Üzemeltető a vendégek jelen ponttal összefüggő adatait, kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt harmadik félnek nem adhatja ki, kivéve, ha az jogszabály alapján vagy bármilyen hatósági megkeresés miatt szükséges. A CF GYM vendége a szolgáltatás igénybe vételével kifejezett hozzájárulását adja a videó rendszer útján történő felvétel készítéséhez.

6.10. A CF GYM szolgáltatást igénybe vevő vendégei adatainak kezelésével kapcsolatos jogait külön jogszabály tartalmazza, amely alapján a vendég az adatkezelésről tájékoztatást, a kezelt adatokkal kapcsolatban adathelyesbítést, törlést illetve zárolás kérhet, valamint tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, továbbá jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

6.11. A személyes adatok kezelése tekintetében a legfőbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérő szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, azaz a GDPR), valamint a személyes adatok kezelésére vonatkozóan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.).

7. Felelősségi kérdések:

7.1 A beléptető rendszer QR kód leolvasó elvén működik. A leolvasó papírról vagy képernyőről (pl. mobiltelefon kijelző) is képes leolvasni a jól látható, erős fénnyel megvilágított QR kódot. A CF GYM üzemeltetője nem tud felelősséget vállalni a sérült, repedt vagy törött kijelzővel rendelkező mobiltelefon vagy hordozható készülék miatti sikertelen QR kód leolvasás miatt. A felhasználó felelőssége, hogy a QR kódot nyomtatott formában vagy sérülésmentes, nagy fényerejű kijelzőn, legalább natív felbontással prezentálja a leolvasónak.

7.2. A CF GYM Üzemeltetője a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezet károkért felelősséget nem vállal. A CF GYM szolgáltatásait igénybe vevő vendégek vonatkozásában a CF GYM -ben bekövetkező esetleges egészségügyi problémák, illetve baleset esetén az Üzemeltetőt felelősség nem terheli.

7.3. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget továbbá az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, illetve eszközökért.

7.4. A CF GYM területén található gépek, eszközök, berendezések az Üzemeltető tulajdonában állnak (a vendégek saját privát tulajdonát leszámítva), ekként azok tiszteletben tartása, rongálás, illetve eltulajdonításának elkerülése minden vendég számára kötelező.

7.5. A CF GYM szolgáltatásokat és az ott található eszközöket minden vendég kizárólag a saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe. Felhívjuk kedves vendégek figyelmét, hogy mindenki saját egészségügyi és edzettségi állapotának, életkorának, és nemének megfelelő edzésprogramot válasszon.

7.6. A CF GYM területén történt balesetet vagy sérülést, az ott észlelt bármilyen rongálást vagy meghibásodást kérjük azonnal jelezzék a CF GYM felületén!

7.7. Kérjük, hogy a CF GYM területén talált tárgyakat minden vendég a fitneszteremben erre kijelölt helyen hagyja, egyúttal kérjük szíveskedjenek jelezni a CF GYM hivatalos email címén ([email protected])!

7.8. A CF GYM vendégei az általuk okozott károkért a mindenkor hatályos magyar Polgári Törvénykönyv szabályai szerint helytállni kötelesek.

8. Öltöző és előtér

8.1. Az öltöző és zuhanyzó területén valamint annak előterében papucs használata kötelező.

8.2. A jelen pontban hivatkozott területeken (ideértve az öltözőszekrényt is) hagyott tárgyakért az Üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal.

8.3. A vállfa az öltöző szekrény tartozéka, tehát az Üzemeltető tulajdona, ekként azt elvinni, megrongálni, a szekrény háta mögé dobni tilos!

8.4. Távozás után a szekrényekben nem szabad személyes tulajdont és/vagy szemetet hagyni.

8.5. A vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat (ideértve, de nem kizárólagosan dugulást, csőtörést, nem rendeltetés szerű vízfolyást) a mielőbbi kijavítás miatt kérjük haladéktalanul jelezzék a CF GYM hivatalos email címén ([email protected]).

8.6. Az öltözőszekrényekben hagyott értéktárgyak iránt a vendégek a CF GYM hivatalos információs email címén elektronikus úton érdeklődhetnek, továbbá az azzal kapcsolatos kommunikáció is emailen keresztül történik.

9. Rendkívüli esemény

9.1. A CF GYM területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt a szolgáltatást igénybevevő vagy az elsődlegesen észlelő (vendég) az Üzemeltetőnek a CF GYM információs email címén ([email protected]) késedelem nélkül köteles jelezni.

9.2. Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő:

 • Mentők (baleset esetén):104
 • Tűzoltóság (tűz esetén): 105
 • Rendőrség (rendbontás, lopás esetén): 107
 • Általános segélyhívó központ (bármely egyéb esetben): 112

10. Szabálytalan viselkedés

10.1. Szabálytalanság (ideértve, de nem kizárólagosan a jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése, szándékos anyagi, eszmei, etikai vagy gazdasági károkozás) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az Üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából időlegesen vagy véglegesen kizárni. Az Üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az Üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

10.2. A CF GYM Üzemeltetője kifejezetten fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás igénybevételét külön felszólítás nélkül szóbeli vagy írásbeli nyilatkozatával korlátozza vagy kizárja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adott személy (vendég) viselkedése, magatartása, nyilatkozata, vagy bármilyen egyéb cselekménye a CF GYM üzletpolitikai, marketing és etikai elveivel, vagy érdekeivel ellentétes. A szolgáltatást igénybe vevő rendelkezést kifejezetten elfogadja, és tudomásul veszi, hogy jogát az Üzemeltető egyoldalúan gyakorolhatja.

10.3. A szolgáltatás igénybevételében korlátozott, vagy kiutasított, és/vagy kizárt személy az Üzemeltetővel szemben semminemű anyagi kártérítési igényt nem támaszthat.

Jelen Házirend nem vagy nem megfelelő ismerete nem mentesít annak betartása alól!

Minden kedves vendégünknek köszönjük az együttműködését és jó edzést kívánunk!

2023. július 01.

Jávorkai Krisztián

Ügyvezető, Gymvision Kft.